…varje lågenergilampa sparar 200 kilo koldioxid under sin livslängd.

Har du en vän som du tror vill veta mer om lågenergilampor?
Frågor och myter

Sanningar och myter om lågenergilampor

Nedan finner du vanliga frågor och myter om lågenergilampor.
Klicka på frågorna för att läsa svaren:


  Egenskaper/kvalitet

  1. LED- och lågenergilampor har sämre ljusegenskaper och sämre ljusfärg än vad glödlamporna hade
   Idag finns det många högkvalitativa LED- och lågenergilampor på marknaden med naturtroget ljus för alla smaker och behov. Prova dig fram!
  2. Lågenergilampor fungerar inte på vintern
   Det beror på vilken modell du väljer. Idag fungerar de flesta lågenergilampor ner till -20 grader. Du bör välja en anpassad lampa för utomhusbruk. LED lampor fungerar mycket bra utomhus.
  3. Glödlampor värmer upp huset
   Nja. Det är sant att 90 procent av glödlampans energiåtgång går åt till att alstra värme. Men att värma huset med lampor är ett mycket dyrt sätt att få värme.
  4. Varför kostar LED- och lågenergilampor så mycket?
   LED- och lågenergilampor innehåller elektronikkomponenter och är därför dyrare än glödlampor att tillverka. Priset på LED- och lågenergilampor har dock minskat mycket under de senaste åren. Tack vare den låga energiförbrukningen är LED- och lågenergilampan mycket billigare än glödlampan när man tittar på lampans hela livstid. Vid normal förbrukning kan besparingen bli ca 60 kr per år genom att byta ut en 60W glödlampa mot en motsvarande LED- eller lågenergilampa.
  5. Många konsumenter klagar över att LED lampor är av dålig kvalitet. Finns det kvalitetsstandarder för lampor inom EU?
   I dagsläget finns inga relevanta kvalitetsstandarder för LED lampor. Sådan träder i kraft i september 2013. Väljer du en LED lampa av ett välkänt fabrikat kan du vara säker på att få en lampa är av god kvalitet.
  6. En del människor tycker inte om ljuskvaliteten på LED- och lågenergilampor. Förbättras den? Kommer den någonsin att likna ljuskvaliteten från en glödlampa?den? Kommer den någonsin att likna ljuskvaliteten från en glödlampa?
   LED- och Lågenergilampor har utvecklats mycket under åren och det finns idag lampor av hög kvalitet som i stort sett liknar glödlampor. Uppfattningen av ljuset från en lampa beror också mycket på den armatur som lampan sitter i. Är lampan mycket väl avskärmad eller om lampskärmen är varmtonad upplevs sällan själva ljuset oftast som mycket likt ljuset från en glödlampa.  
  7. Om man tänder och släcker ofta minskar då lågenergilampans livslängd?
   De vanligaste lågenergilampor klarar normal användning i ett hushåll. Antalet tändningar och släckningar som lampan är avsedd för finns angivet på lampförpackningen. För utrymmen där lampan tänds och släcks mycket ofta, t.ex. trapphus bör du välja en lampa som klarar många tändningar.
  8. Lågenergilampor är för stora
   Dagens lågenergilampor som de flesta tillverkare kan erbjuda är inte stora. I vissa fall är de något mindre än motsvarande glödlampa och med traditionella formerna ser de nästan ut som glödlampor.
  9. Lågenergilampor måste lämnas tända i mer än 45 minuter eftersom de förbrukar så mycket energi när de tänds
   Nej, en lågenergilampa förbrukar inte mer energi vid tändning. Det finns ingen anledning att hålla en lågenergilampa tänd längre än en normal glödlampa eftersom den inte förbrukar mer energi när de tänds.
  10. Det går inte att använda dimrar tillsammans med LED- och lågenergilampor
   Det finns LED- och lågenergilampor som fungerar med dimrar. Fråga i butiken så att du får rätt lampa. Många befintliga dimrar är inte konstruerade för den nya tekniken som används i LED- lågenergilampor därför kan det bli aktuellt att köpa en dimmer som är anpassad för LED- lågenergilampor.  
  11. Lågenergilampor flimrar med stroboskopeffekt. Jag har hört att de tänds och släcks 50 gånger per sekund. Orsakar de medicinska problem, exempelvis epileptiska anfall eller mentala störningar?
   Lågenergilampor ger ett konstant ljus, utan flimmer eller stroboskopeffekt. De fungerar genom det elektroniska förkopplingsdonet på hög frekvens, mellan 30 000 och 50 000 hertz (normal nätfrekvens är bara 50 hertz).
  12. Avger lågenergilampor UVA och UVB? Påverkar detta ögonen och huden?
   Precis som lysrör avger lågenergilampor en liten mängd UVA och UVB. Mängden är så liten att den inte medför någon risk eftersom deras UVA- och UVB-strålar ligger inom säkerhetsgränserna för konsumenten. NIOSH:s (US National Institute for Occupational Safety and Health) norm indikerar att maxtiden för att vistas i lågenergilampsbelysning är 24 timmar dagligen.Små mängder UV alstras av lågenergilampor (som lysrör). Dessa mängder är bara en bråkdel av strålningen i normalt dagsljus (se jämförelsetabell).   Exponering av UV-strålning jämfört med dagsljus:   En dag som tillbringas … UVA-strålning UVB-strålning i dagsljus under sommaren 8 W/m2 1,2 W/m2 hemma (med typisk  lågenergilampa 4000 K) 0,0001 W/m2 0,00002 W/m2 på kontoret 0,05 W/m2 0,01 W/m2
  13. Bör jag vara särskilt försiktig vid användning av lågenergilampa i hemmet?
   Lågenergilampor är säkra att använda i hemmet. Inget kvicksilver frigörs och är ofarliga när lamporna används och hanteras rätt. Var försiktig när du tar ut lampan ur förpackningen, installerar den eller byter ut den. Skruva alltid i och ur lampan med sockeln och vrid aldrig med tvång.Förbrukade lampor skall alltid lämnas till återvinning. Kommunen ger dig information om var du kan lämna in lampor och annat el-avfall.
  14. Vad gäller för elektromagnetiska fält från LED- och lågenergilampor?
   Idag använder vi många elektroniska apparater i våra hem. All elektronisk utrustning alstrar ett elektromagnetiskt fält närmast utrustningen. Detta gäller även för elektriska lampor. Dessa värden är strikt reglerade i gällande standarder.
  15. Är inte ljusnedgången stor på LED- och lågenergilampor?
   Nej men alla lampor har en viss ljusnedgång under sin livslängd. Det gäller även glödlampor. Ljusnedgången är mycket liten på LED- och lågenergilampor under deras specificerade livslängd
  16. Flimrar LED lampor?
   En lampa av god kvalitet ger inget flimmer.

  Energieffektivitet

  1. LED- och lågenergilampans högre inköpspris motsvarar inte energibesparingen
   Nej, en 60 watt glödlampa som kostar 5 kr brinner cirka 1 000 timmar. En motsvarande 11 watt LED- eller lågenergilampa som kostar 65 - 100 kronor brinner cirka 10 000 timmar. Räknat på dagens elkostnad 1,40 kr/kWh betyder det att varje lampa sparar mer är 600 kronor under sin livslängd. Totalkostnad glödlampa:(1,40 1,40 kr/kWh x 10 000 timmar x 0,060 kW ) + ( 5 kr x 10 st ) = 890 kr Total kostnad LED lampa ( 1,40 kr/kWh x 10 000 timmar x 0,011 kW + ( 150 kr x 1 st) = 304 Totalkostnad lågenergilampa (med 10 000 timmars livslängd):(1,40 1,40 kr/kWh x 10 000 timmar x 0,011 kW ) + ( 65 kr x 1st ) = 219
  2. Lågenergilampor kräver mer energi att producera
   Sant. En lågenergilampa kräver ungefär fem gånger så mycket energi att tillverka som en glödlampa. Å andra sidan håller en bra lågenergilampa tio gånger så länge som en glödlampa.
  3. Vilken lågenergilampa skall jag köpa för att ersätta en 60-, 75-, 100- eller 150-watts vanliga glödlampa?
   Tabellen nedan visar vilken effekt på lågenergilampor som motsvarar vanliga glödlampor.   glödlampa, 25 watt =   lågenergilampa, 5-7W glödlampa, 40 watt =     lågenergilampa, 7-9W glödlampa, 60 watt = lågenergilampa, 11-15W glödlampa, 75 watt = lågenergilampa, 15-18W glödlampa, 100 watt = lågenergilampa, 20-23W glödlampa, > 100 watt = lågenergilampa, 23W och mer   Utöver dessa lågenergilampor finns även en rad energibesparande halogenlampor (med skruvsockel) tillgängliga. Dessa lampor ger ljus av hög kvalitet.
  4. Hur mycket energi krävs för att tillverka en lågenergilampa jämfört med en glödlampa?
   Det krävs ungefär fem gånger så mycket energi att tillverka en lågenergilampa jämfört med en glödlampa. Eftersom lågenergilampor i genomsnitt håller mellan 6 och 15 gånger längre än glödlampor, kan den energimängd som krävs för tillverkning av en lågenergilampa dock jämföras med tillverkningen av mellan 6 och 15 glödlampor.En energisnål lågenergilampa har därför mycket lägre total påverkan på miljön än en glödlampa under hela livstiden. Över 97 % av energin som förbrukas under lampans livscykel sker vid användningen och eftersom lågenergilampor är upp till 80 % effektivare än en genomsnittlig vanlig glödlampa är besparingarna uppenbara.
  5. Ett stort problem när det gäller användning av lågenergilampor är kvicksilverinnehållet"
   Lågenergilampor innehåller en mycken liten mängd kvicksilver. för att lampan skall vara energieffektiv. Inget kvicksilver kommer ut från lamporna när de används, därför är de säkra både ur hälso- och miljöaspekt så länge de använd på ett normalt sätt.Under de senaste 25 åren har lamptillverkare utvecklat innovativa sätt att öka lampeffekten och samtidigt minimera användningen av kvicksilver. Kvicksilverinnehållet i lamporna har därför minskat med mer än 90 %. Dess användning regleras av RoHS-direktivet , som medger små mängder kvicksilver (3,5 tusendels gram) i lågenergilampor. Inget annat material finns som kan ersätta kvicksilver och nå jämförbar energieffektivitet.LED-lampor och halogenlampor innehåller inte kvicksilver
  6. Hur mycket energi förbrukar en lågenergilampa?
   Ända sedan den första lågenergilampan lanserades i mars 1980 har det av och till kommit frågor om hur mycket energi en lågenergilampa egentligen förbrukar.Om man har en lågenergilampa och mäter ström och spänning och multiplicerar mätetalen får man en produkt som är ungefär dubbelt så stor som den effekt (W) som står på lampan. Det man har beräknat är den så kallade skenbara effekten, som anges i voltampere (VA). Det som elmätaren hos konsumenter mäter, och det de betalar för, är den aktiva effekten, som anges i watt (W). För att få den aktiva effekten måste man multiplicera den skenbara effekten med lampans effektfaktor ( l ), som för lågenergilampor är omkring 0,5. Dvs. den aktuella lampans aktiva effekt i watt är den som står på förpackningen.Om man gör motsvarande mätning med en glödlampa kommer man att finna att den skenbara effekten är densamma som den aktiva effekten eftersom effektfaktorn ( l ) hos en glödlampa är 1,0.När man byter en glödlampa mot en lågenergilampa med motsvarande ljusflöde minskar således både strömmen och energiförbrukningen och man sparar både pengar och miljön. Den lägre effektfaktorn hos en lågenergilampa har ingen märkbar påverkan på en anläggnings totala effektfaktor och innebär inga problem vid rekommenderad användning.Eftersom strömmen minskar så minskar även elleverantörens överföringsförluster. Denna minskning skulle kunna vara ungefär dubbelt så stor om lampan hade en effektfaktor 1,0. En nackdel med ett filter är att det förbrukar lite energi och minskar energibesparingen.

  Kvicksilverinnehåll

  1. Lågenergilampor innehåller kvicksilver
   Sant. Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och skall därför inte slängas utan samlas in för återvinning i avsedd behållare på kommunens återvinningsstation. Detsamma gäller för övrigt även glödlampor.
  2. Vad säger Kemikalieinspektionen om kvicksilver i lågenergilampor?
   Läs vad Kemikalieinspektionen säger om kvicksilver i lågenergilampor

  Återvinning

  1. Varför ska glödlampor samlas in?
   Äldre glödlampor kan innehålla en mindre mängd bly men är som avfall inte lika miljöfarliga som lågenergilampor. Dagens glödlampor innehåller inte bly. Det är trots detta viktigt att återvinna glödlamporna för materialåtervinningens skull.
  2. Varför ska lågenergilampor och lysrör samlas in?
   De innehåller kvicksilver som är skadligt för miljön samt lyspulver. Lyspulvret innehåller en del sällsynta och värdefulla metaller och börjar bli värt att återvinna. Dessutom kan lyspulvret återanvändas i nyproduktion av lågenergilampor och lysrör. Kvicksilvret kan återanvändas i de produkter som fortfarande behöver sådant material istället för att det ska komma från nyproduktion av kvicksilver. Glas och metall kan materialåtervinnas och användas till nya produkter.
  3. Hur mycket kvicksilver tar vi hand om idag tack vare vårt system?
   Ca 100 kg (bara lampor)
  4. Var ska jag lämna min uttjänta elektronik (som lågenergilampor och lysrör)?
   På närmaste återvinningscentral finns insamling för all uttjänt elektronik
  5. Hur hittar jag närmaste återvinningscentral?
   Via El-Kretsens hemsida eller via den egna kommunen.
  6. Vad händer med de produkter som lämnas in på återvinningscentralen?
   Produkterna samlas in av El-Kretsens kontrakterade transportörer. Transportörerna kör sedan fullastade bilar till förbehandlingsanläggningar som är specialiserade på omhändertagande av elektronikskrot. Vid förbehandlingsanläggningen demonteras (förbehandlas) produkterna efter gällande lagstiftningar. Farliga ämnen oskadliggörs, metaller, plast, glas, m.m. skickas till material- eller energiåtervinning. Målet är att i slutet på kedjan nå en hög materialåtervinning som kommer till godo i nyproduktion.
  7. Vem behandlar lysrör och lampor som El.Kretsen samlar in?
   Fr.o.m. 1/12-2008 behandlar Sweden Recycling alla lysrör och lampor.Sweden Recyclings anläggning ligger i Hovmantorp i Lessebo kommun i Småland. Företaget har en mångårig erfarenhet av tungmetallshantering, främst kvicksilver från dentalutrustning (från tandläkare).

  Övrigt

  1. WHO Faktablad nr296 - Elektromagnetiska fält och folkhälsa - Elöverkänslighet - December 2005
   http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_swedish.pdf
  Share

  Den 18 mars 2009 utfärdade EU-
  kommissionen en förordning om eko-
  design av ljuskällor, vilket innebär att den traditionella glödlampan fasas ut...

  Läs mer

  Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är....

  Läs mer

  LED är idag en etablerad belysningsteknik och finns idag för de flesta användningsområden. Här informerar...


  Läs mer