…varje lågenergilampa sparar 600 kronor under sin livslängd.

Har du en vän som du tror vill veta mer om lågenergilampor?
Fakta om LED-lampor

Om LED-lampor

LED är idag en etablerad belysningsteknik och finns idag för de flesta användningsområden. Här informerar vi dig om de LED-lampor som finns med de flesta vanliga lampsocklar som du har i ditt hem.

led_3up_mindre_435

 

Ljusutbytet från LED-lampor, det vill säga hur mycket ljus lampan ger, är idag så högt att man kan ersätta glöd- och halogenlampor på upp till 60 -75 W med LED-lampor. 

 
Det är inte helt lätt att jämföra en LED-lampa med andra ljuskällor. För att få en korrekt jämförelse mellan en LED-lampa och en glödlampa bör man jämföra lumen för att veta hur mycket ljus man får, det står på förpackningen.

LED-lampor har ingen värme i sin ljusstråle vilket kan vara en stor fördel i vissa fall, till exempel när man vill belysa känsliga föremål. Man får dock inte glömma bort att LED i sig genererar en hel del värme som måste ledas bort för att den långa livslängden kan uppnås och för att ljusflödet inte ska försämras för mycket. Detta är en av anledningarna till att LED-lampor kan se lite annorlunda ut jämfört med vanliga glödlampor.
 
Mångas LED-lampor kan dimras, det anges på förpacknigen. Däremot är det inte säkert att den dimmer du har fungerar med din LED-lampa. Många av de dimrar som finns i hemmen är inte konstruerade för den nya tekniken så när man byter ljuskälla i en armatur som har en dimmer kan det vara skäl att också byta dimmer.


Energibesparingen
En genomsnittlig energibesparing är 80 % när man ersätter en glödlampa med en LED-lampa. Energibesparingen är alltså ungefär lika stor som med lågenergilampan. En LED-lampa med hög kvalitet har dock en betydligt längre livslängd än en lågenergilampa.

Livslängden
En LED-lampa har en livslängd på mellan 15 000 timmar och upp till 25 000 timmar beroende på typ och utförande – detta att jämföra med glödlampans 1000 timmar

Share

Den 18 mars 2009 utfärdade EU-
kommissionen en förordning om eko-
design av ljuskällor, vilket innebär att den traditionella glödlampan fasas ut...

Läs mer

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är....

Läs mer

LED är idag en etablerad belysningsteknik och finns idag för de flesta användningsområden. Här informerar...


Läs mer