…varje lågenergilampa sparar 200 kilo koldioxid under sin livslängd.

Har du en vän som du tror vill veta mer om lågenergilampor?
Glödlampan utfasas

Så här har glödlampan fasats ut.

Den 18 mars 2009 utfärdade EU-kommissionen en förordning om ekodesign av ljuskällor, vilket innebär att den traditionella glödlampan fasas ut. Utfasningen har skett enligt följande tidtabell:

 Matta lampor


1 september 2009 Förbud mot alla matta glödlampor

 Klara lampor

 

1 september 2009 Förbud mot klara glödlampor på 100 W och däröver
1 september 2010 Förbud mot klara 75 W glödlampor
1 september 2011 Förbud mot klara 60 W glödlampor
1 september 2012 Förbud mot klara 40 och 25 och 15 W glödlampor
1 september 2013 Skärpta krav på prestanda på lågenergilampor och LED lampor
1 september 2016 Skärpta krav på halogenlampor och alla lampor > 60 lm

Reflektorlampor, LED och halogen

Nu har LED och reflektorlampor också fått ekodesignkrav och inkluderas i energimärkningen.

I och med den nya förordningen omfattas i stort sett alla slags ljuskällor eftersom krav på rundstrålande samt väg- och kontorsbelysning redan finns på plats.

Fyra steg för omställningen

De nya kraven införs i fyra steg, för att tillverkare, importörer, återförsäljare och konsumenter ska hinna ställa om:

Steg 1: 1 september 2013
Mellansteg: 1 mars 2014
Steg 2: 1 september 2014
Steg 3: 1 september 2016

 

Energieffektiva och bra funktion

Kraven ställs på reflektorlampor så som halogenlampor (230 V och lågspänningslampor), gasurladdningslampor samt LED-lampor. Rundstrålande LED-lampor, som tidigare endast haft krav på energieffektivitet, omfattas nu också i sin helhet.

OLED-lampor är fortsatt undantagna eftersom denna teknik ännu anses som omogen, men kan komma att inkluderas i kommande revisioner av kraven. Krav ställs även på relaterad utrustning, det vill säga driv- och kontrolldon för belysning.

Kraven gäller energieffektivitet och funktion.

Typiska funktionskrav är livslängd, antal tänd- och släckcykler, starttid och färgåtergivningsförmåga. Dessutom ställs krav på utökad information om lamporna som ska finnas på lamporna själva, förpackningar samt särskilda webbplatser. Detta gör det lättare för både vanliga och professionella användare och beställare vid val av belysningslösningar.

Share

Den 18 mars 2009 utfärdade EU-
kommissionen en förordning om eko-
design av ljuskällor, vilket innebär att den traditionella glödlampan fasas ut...

Läs mer

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är....

Läs mer

LED är idag en etablerad belysningsteknik och finns idag för de flesta användningsområden. Här informerar...


Läs mer